MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU MỚI NHẤT

Sư đoàn 320 – Quân đoàn 3

Ký túc xá đại học Y Hà Nội

Tòa nhà CT1, CT2 BTL Biên Phòng

Chung cư cao cấp VINACONEX

Chung cư kim Văn – Kim Lũ

Chung cư cao cấp VINACONEX

Chung cư kim Văn – Kim Lũ